Stallarholmens Hemside Projekt

Start
Medlemmar
Schema
Arkivera
Sök
Kontaktinformation
Projektdokument
Exempelsida
Arbetsnoteringar
mötesagenda
Referensgrupp
Tidplan
Hemsideförslag Hit Counter besök har hemsidan haft hittills.

Agendor för förstudiens möten

 

Rapporteringsmöten

Standard agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Redovisning av progressen per område
  1. Hur mycket är gjort
  2. hur mycket är kvar.
  3. Några problem
  4. Hur går vi vidare
    
 3. redovisning av kostnaderna per område
  1. hur mycket har det kostat hittills
  2. hur mycket kommer det som är kvar att kosta.
  3. Några problem
    
 4. Frågor eller problem som måste dryftas
  1. Tekniska problem
  2. kontaktproblem
  3. finansproblem
  4. resursproblem
  5. andra problem
 5. Hur går vi vidare.
   

Styrelsemöte 09-12-14 klockan 12:00 Konditori Selaö  Protokoll
Till mötet.  

 1. Titta igenom projetspecen och layoutförslagen.  Har vi missat något? 

 2. Fundera igenom ett lämpligt webbdesignföretag. Jag ser helst att vi har ett par alternativ, som vi kan begära offert från. 

 3. Jag och Torgny väljer ut ett två till tre webbyråer i närområdet som använder öppen CMS kod, för att sedan utvärdera genom deras referenskunder. Sedan förordar vi en av dessa.

 4. Fundera igenom webbhotell. Jag har redan använt Loopia för att inhandla domänerna. 

 5. Fundera igenom vem eller vilka skall driva utvecklingsprojektet.  

 6. Vilken tidplan önskar vi oss. Klart till halvårsskiftet eller nästa årsskifte? 

 7. Vilka arbetsgrupper måste vi tillsätta för att säkerställa en anständig innehållsnivå tills webbsidorna skall vara releaseklara. 

 8. Jag har nu fått klart med .com och .se domänerna. När vi har en nonproffithemsida, så får vi dem.

 9. Anser ni att vi har skapat oss en nog bra bild för att kunna gå över i utvecklingsprojektet?

 10. Ansökan till Leader för utvecklingsprojektet.

 


 

09-12-07 klockan 10:00 Möte med Helena Wahlund Mariefreds hemsida, om deras erfarenheter vad gäller administration, annonshantering, kallendarie- och nyhetshantering. Jag och eventuellt Torgny Back. Plats Anna på hörnet i Mariefred.

Lunchmöte 09-11-09 På konditori Selaö 

Protokoll 09-11-09:

Närvarande: Stefan Seidel, Monica Stålborg Billberg, Leif Sundsvik och Hans Andersson
De olika hemside skisserna diskuterades, och vi arbetade vidare på en skiss viss osäkerhet om några knappar på vänster sida. Vi kom också fram till att jag skall kontakta Helena Wahlund på Mariefreds hemsida, för att lära mig lite om hur de hanterar annonseringen med inköp, layout etc. också lite om vad de tar betalt. (Jag har ringt henne och talat in mitt meddelande på hennes telefonsvarare.)

Jag skall också kontakta Irene Johansson Mediatorpet för att be henne att ta fram en förstaside skiss, så att vi kan validera om våra tankar är riktiga. ( Jag skall möta henne Torsdag 12/11 kl 11:00  på Konditori Selaö.) arbetet skall ske på konsultbasis.

Vi diskuterade också lite om den framtida finansieringen och annons samt företagslistpriser. Vi arbetar för att få delfinansiering från kommunen.

Nästa möte antingen måndag 16/11 eller 23/11 beroende på vad jag lyckats åstadkomma.

 

lunchmöte 09-11-02 Träffpunkts redaktion
Närvarande: Stefan Seidel, Hans Andersson och Leif sundsvik.
Avhandlat: Fördelningen mellan antal som arbetar i projektet och som tycker om arbetet. I dag är det en som arbetar och fler som tycker.  Hans meddelade att han tagit kontakt med Irene Johansson Mediatorpet för att höra om vi kan få till ett samarbete. Irene återkommer.
Hemside struktur: Vi tittade på Mariefreds hemsida och diskuterade olika användarvyer, samt layout. Studiebesök på Mariefreds hemsida skall göras, för att få grepp om arbetsvolymer, och möjliga intäkter.
Marknadsföring för att få en känsla av intresset från de presumtiva annonsörerna och härmed betalarna.
Budget: Vi ifrågasatte uppgiften att vi från leader kan få ett initialstöd på 400000:-, därför måste vi försäkra oss om tidigare intäkter från våra annonsörer.
Annonsdelen: Skall vi ha en Gula sidan lista med Stallarholmsföretagare, som i enklaste listformen är gratis för företagarna, och sedan så fort informationen blir mer komplex så skall det kosta. Vi tog upp annonshanteringen, med hjälp med annonslayouten, samt möjlighet till veckovis uppdateringar, så att det också passar dagligvarudelen.
Kalender: Här ansåg vi att vi skall ha en kalender där intressenterna, såsom t.ex. Vikingarna, har rätt att lägga in sina händelser. Det gör att kalendariet kan vara så aktuellt som de föreningar och andra anser att den kan. Vi vill också att kalendariet automatiskt tar bort händelser som är äldre än en viss bestämd tid.  För att kalendariet skall vara lättillgängligt och ge nya impulser till läsarna, skall alltid kommande vecka finnas på första sidan.

Ovan givna synpunkter kommer att införas i Projektspecen. Rev PA2.

Nästa möte sker på Konditori Selaö, och deltagarna kan då själva köpa sin förtäring.

Möte 2009-10-26  12:00 Plats Träffpunkts redaktion
Närvarande: Stefan Seidel, Yvonne Knuutinen, Jerry Knuutinen, Monica Stålborg, Anita Engblom och Hans Andersson.
Avhandlat: Hemsidestruktur, Webbhotell, finansiering, Hemsidedesign, samt inköp av Domäner och framtagande av projektspec för hemsideprojektet.
Produktblad, Prislista  och kort presentation av Sphinxly samt Easyweb publiseringsverktyg   Protokoll  Projektspec för utvecklingsprojektet.

 

 

 Kickoff referensgruppsmötet 09-10-08: Protokoll Se

Arbetsgruppsmöte med protokoll 09-10-07

Arbetsgruppsmöte 09-09-30  Protokoll

Arbetsmöte 09-09-23  Protokoll

 

Nästa möte 2009-10-16   12:00 Plats Gula huset men kolla innan.Mötet inställt.

Standatdagenda

 


Standardagenda


 

Kickoff 09-10-08 för projektteam, styrgrupp och några från referensgruppen

bullet

Mötet öppnas

bullet

projektmålet, så vi är överens om
Vad skall förstudien åstadkomma?
En Non Profit hemsida.

bullet Synpunkter från Torgny Back
Exempel
http://www.imariefred.nu/
www.stallarholmen.com
www.oimedier.se
www.activeit.se

 
bullet

Tidplanen

bullet

Samarbetsformer
Med Träffpunkt, Föreningar, Institutioner, Kommundelsrådet, etc.

bullet

Vem som gör vad
Bolla med referensgruppen om vad man vill ha?
Layoutstudie
Administrationsstudie
Systemstudie

bullet

Hur vi kommunicerar

bullet

Mötesfrekvens

bullet

Styrgruppfrekvens

bullet

Rapportering

bullet

Hur långt vi har kommit hittills

bullet

Hur mycket vi känner att vi har kvar.
Referensgruppen.
Layoutval
Systemval
Administrationsval
Redaktionsval
Projektgruppval "Utveckling"
Webhotell val
Annonsdensitet Hur mycket betalda annonser skall och /eller måste vi ha?
Turistvy
Företagarvy
Innevånarvy
Eventuell inflyttande vy
Nöjesvy
Ungdomsvy
Föreningsvy
Institutionsvy

bullet

Övriga frågor.

 

Arbetsmöten

Möte 09-10-07 10:00 Plats hos Hans  Sundby Strandväg 36

 1. Mötets öppnande
 2. Hur mycket är gjort:
  1. kommunikation med företagare
   1. Vad är gjort => Prel Företagslista framtagen, och de första kontakterna är tagna. Föreningslistan påbörjad och någon kontakt är tagen, Institutionslistan är påbörjad. Mycket tidig och grov budget är gjord
   2. Vad återstår=> Arbeta vidare med referens listorna, köpa in Stallarholmen.org, få igång layout studie och teknikstudie. Göra ett studiebesök hos några motsvarande webbsidoredaktioner för att få erfarenheter. Titta igenom övriga punkter.
   3. Problem => Få in studieresurser. Studera de olika hemsidor vyerna. Få igång en bättre referens och företagslista, hur knyta en resurs till oss? Anställningsformer.
  2. kommunikation med föreningar
   1. Vad är gjort=> en preliminär lista påbörjad.
   2. Vad återstår => stämma av att listan är fullödig och rätt.
   3. Problem => granskningsresurser, anställningsform.
  3. Utökning av projektgruppen
   1. Vad är gjort => Torgny Back har uttryckt intresse att deltaga.
   2. Vad återstår=> Typ Telemarkting för att granska listorna. Ev arbetslös ungdom.
   3. Problem=> Anställningsform
  4. uppbyggande av referensgrupp
   1. Vad är gjort => Företagslistan påbörjad, men sanitetscheck behövs, samt komplett check. Kan eventuellt utföras som telemarketing av någon ungdom.
   2. Vad återstår => Sanitets och komplett check samt bygga upp en referensgruppslista
   3. Problem =>  Anställningsformer för de som skall ringa runt och kolla.
  5. uppbyggande av bollplank
   1. Vad är gjort => i sin linda, endast någon vidtalad.
   2. Vad återstår => i stort sett hela arbetet.
   3. Problem => tid
  6. Layoutfrågor
   1. Vad är gjort => vi har endast tittat på likartade sidor, men någon djupare analys är ännu ej gjord.
   2. Vad återstår => Titta på fler likartade hemsidor, samt prata med de olika redaktionerna.
   3. Problem => Tid.
  7. Webbhanteringsverktyg
   1. Vad är gjort => Ej påbörjat
   2. Vad återstår = En bred studie samt höra med likartade sidor om för och nackdelar.
   3. Problem => Tid.
  8. Webbhotell
   1. Vad är gjort => Endast börjat, men det mesta i studien återstår.
   2. Vad återstår => Kolla med likartade sidor, samt även kontrollera på nätet, om kostnader, support, samt fullödighet för våra behov. Alltså måste vi vara relativt klara med layout studie, samt Webbside design studie innan vi vet exakt vad som fordras.
   3. Problem => Tid.
  9. Domänadress
   1. Vad är gjort => Vi har identifierat att Stallarholmen. org samt . EU finns till salu, dessa bör köpas in av oss.
   2. Vad återstår => godkännande av styrgrupp , samt köpa in.
   3. Problem
  10. redovisning av kostnaderna per område
   1. hur mycket har det kostat hittills=>  se tidredovisning
   2. hur mycket kommer det som är kvar att kosta.
   3. Några problem => vi kommer kanske att övertrassera budgeten. se prel budget.
 3. Frågor eller problem som måste dryftas
  1. Tekniska problem => inte uppe på dagens möte
  2. kontaktproblem => inte uppe, men se den preliminära referenslistan
  3. finansproblem => vi kommer troligast att övertrassera budget.
  4. resursproblem => vi skulle kunna vara fler i studiegruppen.
  5. andra problem => Tid
 4. Hur går vi vidare. = Projekt kickoff 2009-10-08 på Loftet 19:00.
 5. Nästa möte. Nästa onsdag samma tid 10:00. Samma agenda.
   

Möte 09-09-30 10:00 Plats hos Monica Strandvägen 3.

 1. Mötets öppnande
 2. Redovisning av progressen per område
  1. Hur mycket är gjort
   1. Förstudiegruppen. vilka är aktiva.
  2. hur mycket är kvar.
  3. Några problem
  4. Hur går vi vidare
    
 3. redovisning av kostnaderna per område
  1. hur mycket har det kostat hittills
  2. hur mycket kommer det som är kvar att kosta.
  3. Några problem
    
 4. Frågor eller problem som måste dryftas
  1. Tekniska problem
   1. Teknikval för webb editor
   2.  
  2. kontaktproblem
   1. Företagarlista
   2. Föreningslista
  3. finansproblem
  4. resursproblem
  5. andra problem
   1. beslutspunkten:  Gå vidare - Avblås det hela?  Kriterier: Finns drivande krafter, utförande krafter, ekonomi, ett brett engagemang och viktigast: Ett behov, stort nog att avsätta tid och pengar för? Företagen?
     
 5. Hur går vi vidare.
   
 6. Nästa möte. Onsdag 7/10 Hos mig.

Protokoll från mötet 09-09-30

 1. Tid:09-09-30 10.00
  Plats: Monica
  Deltagare: Monica och Hans
  Progress: Mailadresser från gamla företagarföreningen. Jag har mailat dem och frågat om intresse. Utöver dessa skall jag kontakta alla i Gula huset för att få in deras syn.

  Monica har gjort en projektöversikt med summering. Skall fungera som ett Gantdiagram som klargör statusen. skall läggas i på hemsidan.

  Monica har gjort ett tidsredovisningsark, som vi skall lägga ut på hemsidan för vår rapportering.

  Teknikval: Titta på Webhanteringsmjukvara.

  Kostnadern. Uppföljes på kostnadsmappen.

  Projektuppstart/Kickoff : Ta med projektteamet och styrgruppen. Gå igenom hur vi avser att jobba i projektet. Hur jobbar vi vidare. Torsdag 8/10 klockan 19:00 plats återkommer.

  resursproblem kan förekomma. Hittills bara jag och Monica.

  Referensgrupp är tom hittills. Pressa vidare.


   

 

Möte 09-09-23 15:00 Plats hos Hans Andersson Sundby Strandväg 36.

 1. Mötets öppnande

 2. Vem äger vilken domänadress, ev. juridiskt överförande. Vilket avtal eller överenskommelse finns med Lars Winroth Skall vi köpa Stallarholmen.org, info, biz eller eu. ? övriga är upptagna kostar 249:- plus moms plus 35:- per år. En överföring av .se ägandet kostar 229:- plus årsavgift. Vem tar punkten och vilket mandat får hon/han.

 3. Hur hanterar vi tidskrivning och vilken taxa skall gälla.

 4. Kontakt med presumtiva intressenter:
  Företag, Föreningar och institutioner, etc.
  Företagslista och helst med mail-adresser. detta för att kunna få deras syn på hur de vill att hemsidan skall vara. Hur skall de exponeras etc.
  Vet någon av er om det finns någon lista på Stallarholmsföretagen. Eller skall vi försöka köpa in en lista från Patent & registreringsverket?
  Vem tar punkten och vilket mandat får hon/han.

 5. Systemval för hemsidan. Träffpunkt är just i sin analysfas, så vi kan titta lite på vad de funnit. Jag jobbar vidare med detta
   

 6. Hanteringsverktyg: Microsoft Frontpage, som jag just nu använder kommer inte att underhållas och vidareutvecklas av MS. Så vi måste hitta ett annat. Jag jobbar vidare med detta

 7. Vilka andra personer kan vi involvera i förstudien?

 8. Övriga frågor.

Protokoll från mötet: 090923 15:00 hos Hans Andersson

bulletNärvarande: Anders Pholstrand, Monica Stålborg Billberg samt Hans Andersson.
 
bulletHuvudman bör vara Nätverket.
 
bulletEventuellt koppla in studiefrämjandet till studiegruppen
 
bulletEventuellt bygga vidare på gamla hemsidan www.Stallarholmen.com.
 
bulletHur och vad om övertagandet av domänadresserna från Winroth. Jag jagar.
 
bulletEventuellt inköp av Stallarholmen.org ta kontakt med styrgruppen.
 
bulletTidskrivning. hur ofta, vilket uppdrag har vi?  Ta med styrgruppen. Vem
 skall hålla i rapporteringen gentemot Leader.
 
bulletSäkra kontinuiteten genom att identifiera en redaktion. Eventuellt med läge  hos Träffpunkt. Ha någon egen personal, plus köpa in visst jobb.
 
bulletInför Referensgruppen sänder vi ut de relevanta frågorna.
 
bulletIntressentlista och företagslista kontakta Yvonne.
 
bulletHålla Karin/Nätverket uppdaterad på vad vi gör. Anders.
 
bulletStändig kvalitetssäkring av vårt arbete.
bulletÄr vi på rätt väg ( har vi gjort rätt)
bulletHåller vi oss inom budget
bulletHåller vi oss inom tidplanen
 
bulletVi försöker få in Stefan i styrgruppen
 
bulletFörsök få med Leif Sundsvik Fjällsta helst i projektgruppen eller i styrgruppen.
 
bulletProva också med Leif Ödman till projektgruppen.
 
bulletMötesfrekvens:
bullet    Projektgruppen en gång i veckan.
bullet    Styrgruppsmöte en gång i månaden.
bullet    Referensgrupp vid behov.  Sänd ut förfrågan när nyheter finns.

 
bulletFörsta styrgruppsmöte: 13/10 16:00.


 

Start | Medlemmar | Schema | Arkivera | Sök | Kontaktinformation | Projektdokument | Exempelsida | Arbetsnoteringar | mötesagenda | Referensgrupp | Tidplan | Hemsideförslag

 Reflection och Stallarholmens Nätverk äger copyright för denna sida.
Denna webbplats använder inte Cookis.
Ansvar
Om du har problem med eller frågor om den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till
info@reflection.se

Senast ändrad: 09 February 2010

.